WUR-rapport ‘Conditionaliteit in het GLB’ gepubliceerd

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit hebben de gevolgen van verschillende varianten voor de invulling van de conditionaliteit geanalyseerd: de wettelijke eisen waaraan boeren moeten voldoen om grondgebonden betalingen uit de twee pijlers van het GLB te krijgen. In het toekomstige GLB gaan deze eisen waarschijnlijk nog meer inhoud krijgen, de ‘verhoogde conditionaliteit’.

Het rapport geeft een schatting van de kosten van specifieke varianten voor een aantal bedrijfstypen in de Nederlandse landbouw. Op deze manier verkent de WUR bij welke minimale hoogte van de basistoeslag het voor een bedrijfstype nog uit kan om aan de eisen van conditionaliteit te voldoen. Daardoor ontstaat een beeld van het bereik en de effectiviteit van de conditionaliteitseisen. De analyse wordt betrokken bij de ontwikkeling van het Nationaal Strategisch Plan.

Download hier het rapport

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: