Boeren Groene Hart zorgen goed voor de weidevogels

Het gaat landelijk alarmerend slecht met de weidevogelstand, ondanks de inspanningen van natuurorganisaties, gebiedscollectieven en provincies. Toch lukt het in het Groene Hart de weidevogelpopulatie stabiel te houden en zelfs bij de grutto en de kievit een heel klein plusje te noteren. Sinds de invoering van Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) in 2016 doen ook steeds meer boeren mee aan weidevogelbescherming.

Lees het volledige artikel, met het verhaal van melkveehouder Jaap Schep uit Bergambacht, op de website van het AD.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: