Collectieve aanpak agrarisch natuur- en landschapsbeheer is een succes

De uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer via 40 agrarische collectieven waarin ruim 11.000 boeren samenwerken is vijf jaar na de invoering een succes. Dit blijkt uit de lerende evaluatie van het ANLb-stelsel in opdracht van het ministerie van LNV en de provincies die is uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen Environmental Research. De evaluatie is op 31 maart 2021 door demissionair minister Schouten aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees verder bij de bron: BoerenNatuur

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: