Duitse hervormingsplannen: minder financiering naar grote landbouwbedrijven

Het Duitse ministerie van Landbouw heeft zijn hervormingsplannen voor de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gepresenteerd. Zo verandert onder meer de zogenaamde herverdelingspremie. Grote landbouwbedrijven zullen volgens de plannen naar verhouding minder financiering ontvangen. Agrarische bedrijven zullen voor hun eerste 40 hectare €62 per hectare krijgen. Voor de volgende 20 hectare krijgen ze €37 per hectare. Dat is nu €50 voor de eerste 40 hectare en €30 voor de volgende 20 hectare. Bedrijven met een oppervlakte van meer dan 300 hectare ontvangen volgens het plan geen herverdelingspremie meer over de eerste hectares.

Daarnaast zal er budget worden overgeheveld van pijler 1 (directe betalingen) naar pijler 2 (plattelandsontwikkeling). Het lijkt erop dat hierdoor €100 miljoen minder beschikbaar zal zijn in pijler 1, terwijl pijler 2 ongeveer even groot blijft als in 2020. Dat laatste is het gevolg van de bezuinigingen op de tweede pijler vanuit de EU. Over al deze voorstellen wordt nog onderhandeld binnen de EU. Daarnaast is de Duitse Federatie hierover in onderhandeling met de Duitse deelstaten.

De bovengenoemde bedragen gaan alleen nog over de herverdelingspremie. De herverdelingspremie is een onderdeel van de directe betalingen. In Nederland kennen we deze vorm van directe betalingen niet. Naast de herverdelingspremie bestaan de directe betalingen in Duitsland uit de basispremie, vergroeningspremie en extra budgetten voor jonge landbouwers. Hoe dat verdeeld zal worden, is nog niet duidelijk.

Zie hier de originele tekst (in het Duits) op de website van het Duitse ministerie van landbouw.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: