Annemiek Hautvast nieuwe programmadirecteurmanager GLB-NSP

Sinds begin deze maand is Annemiek Hautvast de nieuwe programmadirecteur GLB-NSP. Een belangrijke taak, want de komende tijd moet het programma toewerken naar een eerste concept van het nieuwe GLB-NSP. We stelden haar een paar vragen over haar nieuwe functie.

Hallo Annemiek, hoe ben je in aanraking gekomen met de ontwikkeling van het nieuwe GLB-NSP?

“Ik houd me van jongs af aan al bezig met maatschappelijke uitdagingen. Mijn ouders hebben elkaar als vrijwilligers ontmoet, het is me met de paplepel ingegoten om bij te dragen aan de maatschappij. Het past dus bij mij om een publieke functie uit te voeren. Ik heb lang voor het ministerie van Economische Zaken gewerkt. De afgelopen jaren werkte ik bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waar ik me ingezet heb voor gezondheid en zorg. Het is belangrijk om de beweging te maken van het genezen van ziekte, naar het voorkomen van ziekte. Dat doe je onder andere door het stimuleren van gezond leven en gezond gedrag, wat begint bij gezonde voeding en een gezonde leefomgeving. En dat start allemaal op de boerderij. Met het nieuwe GLB-NSP kunnen we daar een waardevolle bijdrage aan leveren.”

Waar werk je de komende tijd naartoe?

“Het mooie aan het GLB-NSP is dat er zoveel partijen bij betrokken zijn. Het is de eerste keer dat het programma herzien wordt op een interbestuurlijke manier: samen met provincies, waterschappen en ministeries. Dat is erg belangrijk voor de praktische uitvoerbaarheid van het GLB-NSP straks: verschillende lagen van de overheid kunnen elkaar versterken, zodat de plannen ook daadwerkelijk goed landen op het boerenerf.

Ook dit is een rode draad in mijn loopbaan: zoeken naar oplossingen voor een complex probleem met veel verschillende partijen. De komende tijd kijk ik er vooral naar uit om kennis te maken met al die betrokken partijen. Ook werken we toe naar de conferentie eind juni, wanneer we belangrijke plannen van het nieuwe GLB-NSP gaan delen met belanghebbenden. Het wordt dus een spannende tijd, maar ik heb er veel zin in.”

Wat is belangrijk voor het slagen van het nieuwe GLB-NSP?

“We hebben grote uitdagingen op het gebied van natuur en milieu en wij zien boeren als onmisbaar onderdeel van de oplossing. De Europese landbouwsubsidies zijn een heel goed instrument om boeren te belonen voor de bijdrage die zij leveren aan meer weidevogels, biodiversiteit, schoner water en een gezonde bodem. Dat zijn inspanningen die de markt niet beloont en waarvoor je subsidies kunt inzetten.

Dat is wel een verschuiving ten opzichte van het huidige GLB en we moeten dat in het juiste tempo doen. We zijn op zoek naar de juiste balans tussen het ondersteunen van duurzame maatregelen en het creëren van een goed verdienmodel. Tijdens mijn werk voor EZ heb ik veel gewerkt met ondernemers. Daar heb ik de waarde gezien van ondernemers die passie hebben voor hun bedrijf en vanuit die passie ook hun bijdrage leveren aan de maatschappij. Met het nieuwe GLB bouwen we op de passie die boeren voor hun bedrijf hebben en ondersteunen we hen om toekomstbestendig te boeren.”

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: