Conferentie I’m In: Nieuwe kansen voor praktijknetwerken

Deze nieuwe kansen voor praktijknetwerken zijn een onderdeel van de Subsidieregeling module Agrarische Bedrijfsadvisering @educatie (Sabe), zo start Gemma Verijdt haar presentatie. Gemma Verijdt is werkzaam bij het ministerie van LNV en presenteert samen met Ida Smit (RVO) de mogelijkheden om subsidie te verwerven voor praktijknetwerken.

Gericht op kennisoversdracht

De subsidieregeling Sabe heeft tot doel boeren te ondersteunen die zich richten op duurzaamheid. Tijdens de workshop wordt steeds meer duidelijk dat de activiteiten gericht moeten zijn op kennisoverdracht.

Over de regeling

Een onderneming/organisatie kan een subsidieaanvraag voor kennisoverdracht activiteiten indienen. Een groep boeren kan ook het initiatief nemen, maar dan moeten zij de onderneming de aanvraag laten doen. De activiteiten moeten betrekking hebben op kringlooplandbouw, duurzaam ondernemerschap en klimaat. Het subsidiebedrag ligt tussen de 15.000 en 200.000 euro. Van een project worden 80% van de kosten vergoed. Er is geen vergoeding voor de tijdsbesteding van de deelnemers.

De eerste ronde voor indiening van aanvragen is op 30 november opengegaan en sluit 11 december. De komende drie jaar zal twee keer per jaar de mogelijkheid zijn om een aanvraag in te dienen. Een beoordelingscommissie zal aan de hand van vier criteria gericht op effectiviteit voor kennisoverdracht de projecten beoordelen. Het is een tender, dus de projecten die het hoogst scoren krijgen subsidie.

Deze regeling staat nu nog los van de PoP3+ en NSP, maar in de toekomst zal afstemming plaats vinden.

Vragen

De meeste vragen gaan over de uitvoering, zoals wat zijn precies de criteria waaraan een project moet voldoen, welk uurtarief mag gehanteerd worden? Mag een afgewezen project later, eventueel herzien, weer ingestuurd worden? De meeste antwoorden, gegeven in deze workshop over de specifieke regeling voor praktijknetwerken, zijn ook te vinden op de website van RVO.

Eén vraag bleef onbeantwoord: Zijn er kostenplaatjes als voorbeeld? Beloofd is de voorbeelden op de website te zetten.

Liever praten dan schrijven

En over kennisoverdracht gesproken: Boeren praten liever dan schrijven en dienen liever een aanvraag in via een pitch (nu online goed te organiseren) dan op schrift. Dat kan nu nog niet, maar het idee wordt meegenomen voor de volgende aanvraagrondes.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: