Conferentie I’m In: Van Brussel naar boer

Vereenvoudiging staat bij de invulling van het nieuwe GLB-stelsel hoog op de agenda. Dat uitgangspunt geldt bijvoorbeeld voor de eco-regelingen waar de GLB-pilots nu mee experimenteren. In de pilots zijn handige app’s ontwikkeld die mogelijk in het hele land bruikbaar zijn. Dat bleek tijdens het webinar Van Brussel naar boer met de panelleden Aard Mulders (LNV), Eefke Peeters (RVO) en Jetze Genee (provincie Friesland).

Goed gedrag belonen

“Met het nieuwe GLB willen we een transitie in de landbouw op gang brengen door boeren te belonen die maatregelen nemen die ten goede komen aan natuur, landschap en klimaat”, zegt Mulders. “Niet belastende activiteiten afstraffen via heffingen, maar een premie uitbetalen voor goed gedrag. Dat is veel effectiever.”

De eco-regelingen gaan van zo’n beloning uit. Die regelingen zijn nu in de maak”, vertelt Peeters van RVO. “De opzet is dat de eco-regelingen bijdragen aan maatschappelijke doelen, zoals behoud van biodiversiteit. Het gaat immers om belastinggeld dat zinvol besteed moet worden. Daar horen overigens controle en monitoring bij, maar dat gaan we wel zo simpel mogelijk doen.”

Er wordt toegewerkt naar landelijke lijst van 15 tot 20 eco-regelingen waar regionaal en sectoraal keuzes in gemaakt kunnen worden”, zegt Genee. “Maatwerk per gebied dus. Een melkveebedrijf verschilt namelijk van een akkerbouwbedrijf, veengebieden vragen om andere maatregelen dan zandgebieden. Ook de provinciale opgaven verschillen. Bij de invulling van het nieuwe GLB-stelsel houden we daar rekening mee. En wel zo, dat zoveel mogelijk boeren willen meedoen.”

Meer balans in landbouwsystemen

De landbouw in Nederland is hoogproductief. Als het gaat om efficiëntie en productie zijn onze boeren de beste in de wereld, zegt Mulders van LNV. “Maar de huidige bedrijfsvoering heeft ook negatieve kanten voor bodem en milieu. Veel Nederlandse boeren werken op het scherp van de snede. Met het nieuwe GLB willen we toe naar meer balans in het landbouwsysteem. Dat vraagt om een cultuuromslag. En om meer kennis bij boeren. Plan is dan ook om een deel van het GLB-budget te besteden aan kennisoverdracht en kennisdeling.”

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: