Conferentie I’m In: Talkshow met minister Schouten

In het nieuwe GLB gaan we boeren belonen als zij hun bedrijfsvoering verder verduurzamen. Niet alleen de voorlopers, maar hopelijk ook het peloton. Dat zei LNV-minister Schouten tijdens de Talkshow I’m In.

Voor de minister is de uitdaging voor alle betrokken partijen om het GLB-stelsel zo in te richten dat boeren worden verleid om in te tekenen voor de nieuwe eco-regelingen. Die moeten niet alleen effectief zijn voor biodiversiteit en klimaat, maar ook inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. Haar boodschap aan boeren: “houd ons scherp zodat het nieuwe GLB voor jullie werkbaar en stimulerend wordt”.

Extra aandacht voor jonge boeren

Bedrijfsopvolger Evelien Drenth vroeg in de talkshow aandacht voor de gemiddelde gezinsbedrijven: “De marges zijn klein, bij overname steken opvolgers zich voor miljoenen in de schulden. Daarom zijn er steeds minder jongeren die het bedrijf van hun ouders durven over te nemen. Boeren willen hun bedrijf best aanpassen aan de wensen van de samenleving, maar zonder een redelijk inkomen komt daar weinig van terecht.”

Minister Schouten zei dit te herkennen. “Daarom heb ik er in Brussel ook voor gestreden dat in het nieuwe GLB-stelsel speciale steunmaatregelen komen voor jonge boeren. Dat is gelukt.” De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer zei daar blij mee te zijn: “Ik moet er niet aan denken dat het platteland leegloopt. We hebben de jonge boeren hard nodig. Daarom gaan we in het nieuwe GLB de premies voor jongeren maximaal benutten.”

Lastendruk verminderen

Enkele agrarische ondernemers vroegen tijdens de talkshow om een vermindering van de administratieve lastendruk, bijvoorbeeld voor grondgebonden veebedrijven. De minister zei dat LNV daar vol op inzet. Zij maakte ook een kanttekening: “Prima om de regels eenvoudiger te maken, maar dat betekent wel dat er minder uitzonderingen komen voor groepen bedrijven in een speciale situatie. Vermindering van lastendruk moet, maar is minder eenvoudig dan soms gedacht.”

Schouten zei dat vrijwilligheid centraal staat in het nieuwe GLB. “Wij zeggen niet wat de boer wel of niet moet doen. Aan ons de taak om een breed pakket eco-regelingen te bedenken waar boeren uit kunnen kiezen, passend bij hun eigen bedrijf.”

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: