Conferentie I’m In: Duurzamere voedselsystemen

Duurzamer geproduceerd en gezonder voedsel, beter dierenwelzijn, meer plantaardige eiwitten en minder verspilling. Dit draagt allemaal bij aan maatschappelijke opgaven. Hoe kunnen alle betrokkenen in de voedselketen hierin samen optrekken? En wat kunnen we met het nieuwe GLB doen? In het webinar Duurzamere voedselsystemen gingen de sprekers in op onderzoek naar duurzame (product)ontwikkelingen.

In het webinar werd gesproken met Paul van Enckevort (beleidsmedewerker nationaal team nieuw Europees landbouwbeleid), Anton Bartelen (akkerbouwer West-Brabant) en Bart Fischer (eigenaar adviesbureau).

Waarde terugverdienen voor investeringen

Het Nederlandse voedselsysteem is volgens Paul van Enckevort helemaal gefocust op kostprijsverlaging. “Dat is één van de redenen dat boeren weinig kunnen investeren in verduurzaming. Met het GLB kunnen kansen die er liggen, gesteund worden.”

Welke kansen dat zijn? Volgens de sprekers is er veel te halen uit experiment en onderzoek, door samenwerkingsverbanden met boer(en) en andere marktpartijen. Waar idealiter naartoe wordt gewerkt: voedselproducten met waarde vermarkten. Waarbij boeren de waarde terugverdienen om te investeren, zodat ze uiteindelijk (nog) duurzamer kunnen werken.

Haak direct de juiste partijen aan

Van Enckevort vermoedt dat er in het nieuwe GLB een voorziening komt voor experimenten. Er wordt hierbij op een aantal punten gelet. “Zorg voor een duidelijke en realistische ambitie. Start op tijd en haak direct de juiste ketenpartijen aan. Wie weet kun je ook aansluiten bij bestaande concepten. Regel in elk geval dat je goed georganiseerd bent.”

Welke meerwaarde lever je?

Bart Fischer is van mening: “Het is vooral belangrijk dat je bij onderzoek zo snel mogelijk de klantvraag valideert. Breng het terug tot: welk probleem los je op voor de klant? Dus: welke meerwaarde lever je? Houd het eerst klein, test, evalueer. Werkt het? Denk dan groter. Zo ontdek je: er zijn veel mogelijkheden.”

Subsidies

Subsidie aanvragen voor duurzame plannen, blijkt volgens Anton Bartelen in de praktijk een uitdaging te zijn. “De weg van jouw boerenerf naar dat subsidiepotje is een lastige. Voor het nieuwe GLB hoop ik dat dit versimpeld wordt. Waarbij er toereikend budget blijft. Verder hoop ik op een eenvoudiger aanvraagproces, ook qua taalgebruik. Zodat iedereen begrijpt hoe het werkt.”

Focus van prijs naar meerwaarde

Ligt er uiteindelijk een duurzamer product in de schappen? Dan is een betere (kost)prijs van belang. Uit het webinar kwam een tip naar voren om de focus bij de consument te verleggen van prijs naar kwaliteit: maak het verhaal achter het product bekend. Dan kunnen ook gemakkelijker investeringen in milieu en dierenwelzijn meegewogen worden in de prijsvorming. Zo weten consumenten voor welke meerwaarde ze betalen. En heeft dit hopelijk uiteindelijk een omslag tot gevolg.

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: