In het nieuwe GBL werken boeren aan een biodivers landschap

Met de basispremie, de eco-regeling en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan je als agrariër steeds meer bijdragen aan de biodiversiteit op het boerenland en de kwaliteit van het landschap. In deze (onderstaande) infographic leggen we uit hoe deze instrumenten op elkaar aansluiten.

Vergroot afbeelding Infographic
Illustratie van een deel van de infographic
  1. Als boer kan je de basispremie ontvangen als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zorgen er voor dat we in heel Europa een basiskwaliteit van de natuur nastreven.
  1. Agrariërs die natuurinclusiever willen boeren en groenblauwe diensten leveren, worden daarvoor via de eco-regeling vergoed. Zij kunnen kiezen uit een lijst met eco-activiteiten die positief bijdragen aan biodiversiteit, landschap, kwaliteit van water, lucht en bodem en het klimaat.
  1. Via het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) beheren boeren specifieke leefgebieden voor planten- en diersoorten. Denk aan de boerenlandvogels. Door bijvoorbeeld later te maaien, of plasdrassen aan te leggen.

Het GLB biedt met steun voor gebiedsprocessen ook de mogelijkheid om in je omgeving bijvoorbeeld landschapselementen te planten of aan te leggen.

Deze instrumenten samen dragen bij een de zogenaamde groenblauwe architectuur. Dat zorgt voor betere leefgebieden voor planten en dieren en een goede waterkwa­liteit. Belangrijk voor het beschermen van weidevogels, vlinders en bijen, maar ook voor vissen en waterplanten. En voor een sterk ecosysteem, waarin ook komende generaties goed kunnen boeren. Bekijk hieronder de infographic. 

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: