Jaarverslag Plattelandsontwikkelingsprogramma: Door kennis verbonden

Onlangs bracht het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) haar jaarverslag uit. In het jaarverslag wordt teruggekeken op wat er in 2020 door POP is gerealiseerd. Nederland geeft met POP invulling aan het huidige plattelandsbeleid van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De inzet op de thema’s uit het huidige POP, zoals kennis en innovatie, wordt hoogstwaarschijnlijk versterkt in het nieuwe GLB.

POP3 gaat door als POP3+

Het jaarverslag gaat over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) in 2020. Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van het Nederlandse platteland door een concurrerende, duurzame en innovatieve landbouw te stimuleren én de biodiversiteit te versterken. De derde POP-periode (POP3) liep formeel van 2014 tot en met 2020; het totale subsidiebedrag was 1,6 miljard euro. In 2020 is besloten om het programma met twee jaar te verlengen, omdat de onderhandelingen over het nieuwe GLB extra tijd vergden. Het POP3 gaat door als POP3+ tot het nieuwe GLB van start gaat. Voor POP3+ komt vanaf 2021 extra budget beschikbaar.

Het jaarverslag beschrijft de voortgang van het programma per thema. Interviews met POP3- begunstigden en mooie beelden laten zien hoe POP3 bijdraagt aan een vitaal platteland, waar boeren investeren in een duurzame en innovatieve landbouw en een goede boterham verdienen, burgers en boeren met elkaar in verbinding staan en we met z’n allen genieten van een prachtige natuur en biodiversiteit.

Vergroot afbeelding Voorkant publieksversie Jaarverslag POP 2020
Beeld: ©Regiebureau POP

ElkeMelk

ElkeMelk is een voorbeeld van een innovatie die wordt ondersteund door het POP. In het verslag is een interview opgenomen met melkveehouder Matthijs Baan van ElkeMelk: “We produceren sinds twee jaar ElkeMelk. Na elke melkbeurt gaat de melk van een individuele koe via het speciaal gemaakte systeem direct in flessen, waarop een label met de naam van de koe komt. Als consumenten de QR-code op een fles scannen en die naam invullen, zien ze de koe”, vertelt melkveehouder Matthijs Baan. “De tijd van de melkbeurt komt in beeld en een score van eiwit-, vet- en lactosegehalte van deze koe ten opzichte van het gemiddelde van alle koeien op ons bedrijf.“

“De tijd tussen het melken van een koe en het vullen van een fles met deze melk is vijf dagen korter dan bij reguliere melk. Dat komt de smaak ten goede. ElkeMelk heeft ook meer voedingswaarde dan reguliere melk, omdat er geen ingrediënten, zoals vet, eiwit en lactose, uit de melk worden gehaald”, vertelt Baan. 

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: