Klaver en gras zijn ‘gouden tip’ voor eco-premie

Of een bedrijf in 2023 recht heeft op een hectaretoeslag van € 60 tot € 200 in het nieuwe GLB, is afhankelijk van de keuzes die dit najaar gemaakt worden. Zo is klaver/gras zaaien een gouden tip voor de eco-premie. Dat valt te lezen in het artikel op melkveebedrijf.nl, waar DLV Advies bepaalde doorrekeningen heeft gemaakt. 

In het nieuwe GLB kan de basispremie aangevuld worden met een goud-, zilver- of bronspakket met de voorlopige waarde van respectievelijk € 200, € 100 en € 60/ha. Hiervoor moeten ondernemers per hectare minimaal 5 punten scoren die te behalen zijn in 5 categorieën: klimaat, bodem en lucht, biodiversiteit, water en landschap.

Iedereen wil natuurlijk het liefst in de categorie goud, goed voor € 200/ha extra, komen. DLV heeft hiervoor de gouden tip: “Wanneer je klaver/gras inzaait, waarbij meer dan de helft uit klaver bestaat, voldoet het hele perceel aan de categorie vlinderbloemigen (stikstofbindend gewas/eiwitgewas), waarmee je makkelijk in de categorieën zilver en goud komt.”

Bron/lees verder: https://www.melkveebedrijf.nl/veevoer-melkvee/grasland/klaver-en-gras-zijn-gouden-tip-voor-eco-premie/

GLB Nationaal Strategisch Plan is een samenwerking van: